Maalämpö – puhdasta energiaa kodin ja luonnon parhaaksi

Nykyään yhä useamman suomalaisen talonrakentajan tai energiaremonttia tekevän lämmitysratkaisuksi valikoituu maalämpö, jonka energiatehokkuus ja ekologisuus vastaavat tämän päivän haasteisiin.

Maalämpö on vaivaton, taloudellinen ja käyttökustannuksiltaan edullinen lämmitysmuoto.

Maalämpö tarjoaa tasaista lämpöä myös kotimaan kovimmilla pakkasilla ja lämmittää samalla kotisi käyttöveden. Maalämpö vähentää lämmityskustannuksia jopa 60-80 prosenttia vanhaan öljy- tai sähkölämmitykseen verrattuna.

Maalämpöpumppu voidaan asentaa joustavasti niin uusiin taloihin kuin saneerauskohteisiinkin, joista löytyy vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Tarvittaessa vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä voidaan energiaremontin yhteydessä asentaa taloihin, joista sitä ei löydy.

Kuinka maalämpö toimii?

Maalämpö voidaan kerätä kalliosta, maaperästä tai vesistöstä.

Maalämpö pohjautuu lämmön talteenottoon, jossa hyödynnetään tehokkaasti auringosta lähtöisin olevaa energiaa kalliosta, maaperästä tai vesistöstä. Maan luovuttama lämpö ohjautuu lämmönsiirtimen, kompressorin ja lauhduttimen kautta maalämpöpumpun veteen ja sieltä edelleen lämmitysverkostoon ja kodin lämpimän käyttöveden tuotantoon.

Maalämpö voidaan kerätä maasta joko porakaivolla, maapiirillä tai vesistöön sijoitettavalla keruuputkistolla.

Porakaivo tai maalämpökaivo

Porakaivo sopii pieneenkin pihapiiriin. Maalämpökaivo ottaa lämmön syvältä kallioperästä. Suomen kallioperä sopii poraukseen hyvin, koska kallio on lähellä maanpintaa ja sillä on hyvä kyky siirtää lämpöä. Energiakaivon etuna on myös routimattomuus ja maapiiriin verrattuna parempi lämmöntuotto putkimetriä kohden.

Maapiiri tai maakeruupiiri

Maapiiriä suositellaan laajemmille pihoille, jolloin maan alle saadaan sijoitettua tarpeeksi laaja keruuputkisto riittävää lämpöenergian tuottoa ajatellen. Keruuputkisto sijoitetaan maahan reilun metrin syvyyteen.

Vesistökeruupiiri

Vesistöön sijoitettava keruuputkisto asennetaan vastaavasti vesistön pohjaan vähintään kolmen metrin syvyyteen, jolloin jäät eivät pääse talvisin vaurioittamaan putkistoa.

Maalämpöjärjestelmä vanhan lämmitysmuodon tilalle on puhdas ja vaivaton vaihtoehto pitkälle tulevaisuuteen

Vanhemmat lämmitysjärjestelmät kuten öljy- tai puulämmitys vaativat käyttäjältään aikaa, vaivaa ja lisääntyvää rahanmenoa.

Talvisin puulämmittäjä päivystää lämmityspannun vieressä ja lisää puuta pannuun, jotta koti pysyisi lämpimänä.

Öljylämmittäjä huokailee taas jatkuvasti nousevan öljyn hinnan, oikuttelevan öljypolttimen tai seuraavan öljytilauksen ajoituksen kanssa. Öljylämmittäjän askelta painaa mahdollisesti myös öljylämmityksen ympäristölle aiheuttama raskas hiilijalanjälki.

Maalämpö on kaikkea muuta. Se on nykyaikainen, ympäristöystävällinen ja vaivaton lämmitysmuoto.

Maalämpöpumppu on investointina kalliimpi kuin muut nykyiset lämmitysjärjestelmät, kuten ilmavesilämpöpumppu tai kaukolämpö.

Maalämpö omaa kuitenkin parhaat ympärivuotiset lämmitysominaisuudet ja parhaan energiatehokkuuden pitäen lämmityskulut alhaisina. Näin se pystyy maksamaan itsensä takaisin jopa alle kymmenessä vuodessa.


Maalämpö omakotitaloon vaivattomasti kokonaisratkaisuna Lämpö-Vallilta!

Toimimme asiakaslähtöisesti, joten kartoitamme huolellisesti tarpeenne, talonne nykyisen lämmitysjärjestelmän kunnon sekä piha-alueelle parhaiten sopivan maalämmön keruumenetelmän.

Maalämmön hankinta omakotitaloon kannattaa, kun maalämpöpumppu mitoitetaan kohteen mukaan. Porakaivon syvyys tai keruuputkiston pituus lasketaan aina huolellisesti rakennuksen tilavuuden ja lämpöenergian kulutuksen mukaan, jolloin maalämpöjärjestelmän hinta maksaa itsensä takaisin mahdollisimman hyvin.

Lämpö-Valli käyttää maalämpöjärjestelmissä laadukkaita NIBE-maalämpöpumppuja. Maalämpöpumput ovat erittäin käyttäjäystävällisiä ja niitä voidaan ohjata jopa älypuhelimen sovelluksella.

Suunnitellaan yhdessä kotiisi uusi energiaratkaisu, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen!