Kodin viilennys – kuinka viilentää koti kesähelteillä?

19.5.2023 | Ajankohtaista

Kodin viilennys tulee ajankohtaiseksi, kun kelit alkavat lämmetä ja sisäilman lämpötila kohoaa. Korkea huonelämpötila vaikuttaa oleellisesti sekä asumisviihtyvyyteen, työtehoon että terveyteen. Nukkuminen on hankalaa ja kuumuus tuo haasteita jaksamiseen ja yleiseen vireystilaan.

Kodin viilennys voidaan hoitaa tehokkaasti ja varsin edullisesti ilmalämpöpumpun avulla. Maalämpökohteissa kodin viilentäminen voidaan hoitaa kätevästi taas maaviileän avulla.

Kesähelteillä kannattaa muistaa, ettei lämpötilaero ulkoilman ja sisätilojen välillä ole liian suuri. Yleensä jo asteen tai parin viilennys riittää tekemään sisäilman varsin miellyttäväksi, koska huoneilmasta poistuu samalla myös kosteutta. 

Kodin viilennys ilmalämpöpumpulla

Ilmalämpöpumput on alun perin kehitetty juuri jäähdytyskäyttöön ja ovat siinä tehtävässä hyvinkin tehokkaita laitteita. Viilentävä ilmalämpöpumppu on matalan kynnyksen ratkaisu hoitaa kodin tai asunnon viilennys tehokkaasti ja edullisesti. Viilennyspumppu on hinnaltaan myös edullisempi kuin pumput, joissa on myös lämmitystoiminto. 

Ilmalämpöpumppu on kesäkuumalla tehokkain tapa hoitaa kodin viilennys. Ilmalämpöpumppu toimii luotettavasti ja hiljaisesti myös kesän kuumimmilla helteillä. Laadukas viilentävä ilmalämpöpumppu pitää sisätilat tasaisen viileinä juuri halutussa lämpötilassa. Pumpun tuottama viileys leviää tasaisesti sisätiloihin ilman vedon tunnetta. Ilmalämpöpumpulla viilennys tapahtuu energiatehokkaasti ja sen sähkönkulutus on varsin vähäistä. 

Ilmalämpöpumppu myydään aina asennettuna. Ilmalämpöpumpun asennus voidaan hoitaa joustavasti lähes kaikkiin rakennuksiin. Hankittaessa ilmalämpöpumppu viilennykseen, on tärkeää mitoittaa laite oikein ja valita kohteeseen juuri sopiva laitteisto. 

Ilmalämpöpumpulla viilennys vain todellisen tarpeen mukaan

Ilmalämpöpumpulla viilennys kannattaa tehdä siten, että viilennyslämpötilan säätö on vain pari astetta ulkoilmaa kylmempi. Sisäilma tuntuu heti viileämmältä ja raikkaammalta vaikka ulkona olisi kovakin helle. Ilmalämpöpumppu poistaa samalla kosteutta huoneilmasta, jolloin se helpottaa muutenkin tukalaa oloa. 

Kodin viilennyskäytössä on tärkeää laittaa ilmalämpöpumppu jäähdytystoiminnalle, ei automaatille. Automaattitoimintoa käytettäessä pumppu alkaa hetken kylmää puhallettuaan sekoittaa joukkoon lämmintä ilmaa, jolloin viilentävä vaikutus hidastuu ja energiankulutus kasvaa. 

Ilmalämpöpumpun energiankulutukseen vaikuttaa oleellisesti sen käyttötapa. Pienestä energiankulutuksesta huolimatta ilmalämpöpumpulla jäähdyttäminen on aiheellista vain todellisen tarpeen mukaan. Kun kotoa poistutaan, asunnon viilennys laitetaan pois päältä ja laitetaan päälle vasta silloin, kun tullaan takaisin. 

Viilentävä ilmalämpöpumppu – tehosta kodin viilennystä helposti

Kotimaan normaalikesänä kodin viilennykseen riittää yleensä pari kolme tuntia ennen nukkumaan menoa. Pidemmän hellejakson aikana ilmalämpöpumppua kannattaa käyttää asunnon viilennykseen  ympäri vuorokauden. Tällöin lämpö ei pääse kertymään rakenteisiin ja ilmalämpöpumpun viilennysteho riittää paremmin sopivaan lämpötilaan. 

Kesähelteillä kodin viilennyksen tarvetta voi vähentää ja viilennyksen vaikutusta tehostaa monin tavoin. Suoraa auringonpaistetta kannattaa estää verhoja, sälekaihtimia ja markiiseja käyttämällä. Ikkunat ja ovet tulisi pitää suljettuina, jolloin ilmalämpöpumpulla tuotetun viileän ilman karkaaminen pystytään estämään. 

Maaviileä – kodin viilennys maalämpöpumpulla

Maalämpö on energiatehokas ja ekologinen lämmitysmuoto, johon voidaan yhdistää kiinteistön jäähdytys maaviileän avulla. Kesäaikaan maa- ja kallioperä ovat viileämmät kuin ulkoilma. Silloin energiakaivosta tuleva lämmönkeruuneste voidaan ohjata erillisen kiertovesipumpun avulla kiinteistön viilennysputkistoa pitkin maaviileän puhallinkonvektoriin tai vaihtoehtoisesti ilmanvaihtokoneen jäähdytyspatteriin järjestelmästä riippuen. 

Puhallinkonvektorin rakenne koostuu lämmönsiirtimestä ja puhaltimesta, joka kierrättää sisäilman siirtimen läpi. Puhallinkonvektorin lämmönsiirtimessä lämmönkeruunesteeseen siirtyy sisäilmasta lämpöä, jolloin sisäilma jäähtyy. Ilmanvaihdon kautta tapahtuva viilennys toteutetaan joko lämmöntalteenotolla tai erillisessä kanavapatterissa.

Lämmönkeruuneste kuljettaa ylimääräisen lämmön takaisin porakaivoon tai se voidaan hyödyntää myös käyttöveden lämmityksessä. Huoneilmasta maaperään johdettu ylijäämälämpö parantaa maalämpöpumpun hyötysuhdetta ja samalla se vähentää myös talvikauden lämmityskustannuksia. 

Maalämpö omakotitaloon, Jyväskylä - Nibe Maalämpöpumppu
Maalämpö omakotitaloon, Jyväskylä – Nibe Maalämpöpumppu

Riittävän syvä porakaivo mahdollistaa maaviileän asennuksen

Energiakaivosta kerättävä maaviileä on ekologinen ja käyttökustannuksiltaan edullinen tapa kodin viilennykseen. Maaviileän asennus voidaan toteuttaa, kun maalämpöjärjestelmän lämmönlähteenä on riittävän syvä lämpökaivo. Maa- tai vesistöpiiri lämmönlähteinä eivät sovellu maaviileän käyttöön, koska niistä ei saada kesäisin tarpeeksi jäähdytysenergiaa. 

Maaviilennys on edullista ja sähköenergiaa kuluu vain kiertovesipumpun ja puhallinkonvektorin toimintaan. Yleensä maakylmä on mahdollista lisätä maalämpöjärjestelmiin myös jälkikäteen, mutta helpointa maakylmän kytkentä on tehdä jo järjestelmän asennusvaiheessa. 

Lue lisää maalämpöjärjestelmästä