Mikä lämmitysjärjestelmä öljylämmityksen tilalle?

27.9.2022 | Ajankohtaista

Energiakustannukset jatkavat kasvuaan, energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät ja paine ympäristöä säästäviin lämmitysmuotoihin kasvaa entisestään. Öljylämmityksestä luopuminen on hyvin ajankohtaista vielä yli 130 000 suomalaisessa omakotitalossa, jotka lämpenevät ympäristöä kuormittavalla öljyllä. 

Kun lämmityskustannukset jatkavat kasvuaan ja vanha lämmitysjärjestelmä alkaa tulla tiensä päähän, on uuden lämmitysmuodon valinta viisas, ympäristöystävällinen ja taloudellinen ratkaisu pitkälle tulevaisuuteen. Nykyaikaiset lämmitysmuodot ovat ekologisia, energiatehokkaita ja vaivattomia ratkaisuja vanhan öljylämmityksen tilalle.

Ilmalämpöpumppu öljylämmityksen rinnalle tuo säästöä lämmityskustannuksiin

Ilmalämpöpumppu hyödyntää ulkoilman puhdasta lämpöenergiaa, jota voidaan talvisin käyttää kodin lämmityksen apuna ja kesäisin kodin viilennyksenä. Ilmalämpöpumpun asennus voidaan tehdä monipuolisesti lähes kaikkiin rakennuksiin päälämmitysjärjestelmän tueksi. Ilmalämpöpumppu ei pysty lämmittämään kotia talven kovimmilla pakkasilla, jolloin päälämmitysjärjestelmää tarvitaan lämmityksen avuksi. 

Ilmalämpöpumpun hinta on varsin edullinen ja se onkin matalan kynnyksen ratkaisu aloittaa energian säästäminen. Asennettaessa ilmalämpöpumppu öljylämmityksen rinnalle voidaan säästää kodin lämmityskuluissa, viilentää kotia kesähelteillä ja ilmalämpöpumpun ansiosta myös sisäilman laatu paranee oleellisesti.

Ilma-vesilämpöpumppu öljylämmityksen tilalle tuo säästöä ja huolettomuutta arkeen

Öljylämmitys vaatii käyttäjältään runsaasti aikaa, jatkuvaa huolenpitoa ja kasvavaa rahanmenoa. Öljyn jatkuva hinnannousu, öljykattilan rasittava puhtaanapito ja öljylämmityksen raskas hiilijalanjälki tuovat huolta öljylämmittäjille. 

Nykyaikainen ilmavesilämpöpumppu vastaa näihin haasteisiin. Ilmavesilämpöpumppu on ekologinen, vaivaton ja toimintavarma lämmitysmuoto, joka tarjoaa tasaista lämpöä ja käyttövettä vuoden ympäri. Ilmavesilämpöpumppu säätää lämmitysveden lämpötilan automaattisesti, sitä voidaan ohjata kätevästi vaikka älypuhelimen sovelluksella, eikä jokavuotista nuohoojaakaan tarvitse enää tilata. 

Ilma-vesilämpöpumppu hyödyntää ulkoilman uusiutuvaa energiaa, joka siirretään kodin lämmitykseen ja käyttöveteen vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän kautta. Asennettaessa ilma-vesilämpöpumppu öljylämmityksen tilalle se pienentää huomattavasti kodinomistajan huolta, lämmityslaskua ja hiilijalanjälkeä. 

Ilma-vesilämpöpumppu öljylämmityksen rinnalle joustavana hybridiratkaisuna

Ilmavesilämpöpumppu voidaan asentaa uudis- ja saneerauskohteisiin kodin ympärivuotiseksi päälämmönlähteeksi, mutta se voidaan toteuttaa joustavasti myös hybridijärjestelmänä vanhan öljylämmityksen rinnalle. Näin pystytään hyödyntämään kummankin järjestelmän parhaat puolet. 

Ilmavesilämpöpumppu tuottaa paljon tehoa mainiolla hyötysuhteella. Se voi huolehtia valtaosan vuodesta kodin lämmityksestä ja käyttöveden tuotosta. Talven kovimmilla pakkasilla ilmavesilämpöpumpun lämmitysteho ja hyötysuhde kuitenkin laskevat, jolloin kodin öljylämmitys voidaan ottaa järjestelmän tueksi. 

Ilma-vesilämpöpumppu on huomattavasti edullisempi hankkia kuin porakaivon tai keruupiirin tarvitseva maalämpö. Ilma-vesilämpöpumppu öljylämmityksen rinnalle voikin olla varsin moneen pientaloon sopivin vaihtoehto. 

Maalämpö öljylämmityksen tilalle – luonto ja kukkaro kiittävät!

Maalämpö on ekologinen, energiatehokas ja vaivaton lämmitysmuoto. Maalämpöpumppu voidaan asentaa joustavasti lähes kaikkiin uudis- ja saneerauskohteisiin. Maalämpö on investointina kalliimpi kuin muut tämän päivän lämmitysmuodot, kuten kaukolämpö tai ilmavesilämpöpumppu. 

Maalämmön hyötysuhde, energiatehokkuus ja ympärivuotiset lämmitysominaisuudet ovat kuitenkin lämmitysmuodoista parhaimmat pitäen lämmityskulut vuodesta toiseen alhaisina. Asennettaessa maalämpö öljylämmityksen tilalle päästään huomattaviin säästöihin lämmityslaskuissa, rakennuksen hiilidioksidipäästöt pienenevät ja rakennuksen arvo nousee huomattavasti. 

Öljylämmityksestä luopuminen ja vaihtaminen nykyaikaiseen matalaenergiajärjestelmään, on kannattavaa myös taloudellisesti. Valtionavustusta voi saada jopa 4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään maalämpöön, ilmavesilämpöpumppuun tai kaukolämpöön. Muihin ei-fossiilisiin lämmitysjärjestelmiin siirryttäessä tuen määrä on 2 500 euroa. 

Vaihtoehtoisesti öljylämmityksestä luopumiseen voi saada korotettua kotitalousvähennystä, joka on voimassa vuoteen 2027 saakka. Öljylämmityksestä maalämpöön tai ilmavesilämpöpumppuun vaihtava saa 60 prosenttia työn osuudesta kotitalousvähennykseen ja vähennystä voi saada 3 500 euroa henkilöltä. Näin kahden maksajan taloudessa investoinnille voi saada verohelpotusta jopa 7 000 euroa. 

Kysy minulta lisää!